Opgaven gestuurd werken is een innovatieve werkwijze.

Het bureau Partners+Pröpper is de grondlegger en instrumentmaker van deze werkwijze

 

Opgaven gestuurd werken is het resultaat van jarenlang onderzoek en begeleiding en co-productie van overheden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Waarbij goede samenwerking tussen de overheid, maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers een cruciale voorwaarde is om de maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren.Het is vooral een werkwijze. Een werkwijze met menselijke maat.

Meer weten over onze werkwijze?

Wini Tanis, procesregisseur Veiligheidshuis Zeeland

“Opgaven gestuurd werken is een onwijze aanvulling op wat we doen!”

Martin den Dulk, projectleider Rijswijkse Organisatie 2020, gemeente Rijswijk

“Ik had een artikel gelezen van Igno Pröpper over opgaven gestuurd werken en bouwen in teams. Dat sprak me enorm aan, omdat het zo concreet is. Je brengt in beeld welke maatschappelijke effecten je wilt bereiken, met welk team je dat wilt doen en welke rollen en taken de mensen in dat team krijgen”

Monique Noya en Lorraine de Ploeg, Gemeente Rijswijk

“Het werken in een opgaven gestuurde organisatie vraagt meer dan expertise op een begrensd vakgebied. Om succesvol bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke effecten is nodig dat medewerkers zich bewust zijn van hun rol. Met rollen stimuleren we de persoonlijke interactie tussen en binnen de teams. De talenten en kwaliteiten van medewerkers nemen daarbij een prominente plek in. Medewerkers krijgen de kans om talenten verder te ontwikkelen op een manier die functioneel is voor de organisatie.”

Zie verder: http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/Teamrollen_in_Rijswijk

"Dit is eindelijk een geheel andere manier van werken, niet eindeloos praten maar gelijk bouwen en de wijze van samenwerking krijgt heel concreet gestalte."

Samenwerking tussen gemeente Bergen en Stichting Welzijn Bergen

Partners+Pröpper ondersteunt bij alle mogelijke vraagstukken over Opgaven gestuurd werken, standaard of geheel op maat gesneden.

Wat levert Opgaven gestuurd werken jouw organisatie op?

Organisaties die werken volgens de opgaven gestuurde werkwijze realiseren:

  • Een substantiële verhoging van de productiviteit
  • Slagvaardig bestuur door alle inzet van mensen, doelen, taken en middelen systematisch te richten op het realiseren van maatschappelijke opgaven
  • Het zijn van een goed samenwerkingsspeler: de interne organisatie staat in dienst van extern samenspel
  • Een moderne en inspirerende werkomgeving, aantrekkelijk voor professionals in beleid en uitvoering

Wat kunnen wij je bieden

Partners+Pröpper kan je alles bieden wat nodig is om Opgaven gestuurd werken te implementeren, standaard of op maat:

  • Volledig ingerichte digitale werkplaatsen met het modernste online gereedschap, waaronder de OGW-Online en OGW-wiki omgeving
  • Leerwerkplaatsen voor opgaventeams en opgavenmanagers zodat zij al het gereedschap leren hanteren en blindelings hun weg kunnen vinden in de werkplaats
  • Masterclasses voor bouwmeesters
  • Modules voor teamcasting en teamintake
  • Modules voor Planning & Control
  • Begeleiding van het gemeentebestuur en directie bij de transformatie naar een Opgaven gestuurde organisatie

Neem contact met ons op

We laten graag zien wat Opgaven gestuurd werken voor jou, voor je team of jouw organisatie kan betekenen!

Dr. Igno Pröpper

is bestuurskundige en algemeen directeur van Partners+Pröpper. Hij heeft dit bestuurlijke onderzoeks-, advies- en trainingsbureau in 2001 opgericht. Van 1990 tot 2001 was hij universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Igno heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van publieke organisaties bij regievoering over complexe maatschappelijke opgaven en organisatievraagstukken. Opgaven waarbij samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van cruciaal belang is.

06 – 433 712 30
i.propper@partnersenpropper.nl

Ing. Peter Struik MBA

is bedrijfskundige en directeur advies bij Partners+Pröpper. Hij verricht onderzoek en begeleidt publieke organisaties bij complexe organisatie-vraagstukken. Hij heeft jarenlange ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie en is een veelgevraagde begeleider en trainer van opgaventeams.

06 – 144 407 46
p.struik@partnersenpropper.nl

Krist Dekkers

is senior adviseur en trainer bij Partners+Pröpper. Hij begeleidt publieke organisaties bij de implementatie van verandertrajecten en is een veelgevraagde trainer van opgaventeams. Krist is kerntrainer van de Masterclass Bouwmeester, de Bouwmeester heeft een cruciale rol in het opgaventeam.

06 – 4337 12 39
k.dekkers@partnersenpropper.nl

Joost Gerrits

is senior Onderzoeker/Adviseur bij Partners+Pröpper. Hij richt zich op het versterken van het openbaar bestuur in Nederland. Hij voert rekenkameronderzoeken en beleidsevaluaties uit, geeft trainingen politieke-sensitiviteit aan raadsleden en beleidsmedewerkers. Ook werkt Joost aan de ontwikkeling en invoering van 'Opgaven Gestuurd Werken' binnen de publieke sector.

06 - 44655180
j.gerrits@partnersenpropper.nl

Kantoor Vught:
Stationstraat 28
5261 VB Vught

Telefoon:
073 - 658 70 80

Email:
info@partnersenpropper.nl

Kantoor Noordwijk:
's-Gravendijckseweg 60
2201 CZ Noordwijk

Telefoon:
071 - 737 01 67

Meld je aan en ontvang een email als er nieuwe berichten op de website staan.

Wil je op de hoogte blijven van specifieke thema's?

Of vul onderstaand formulier in:

Partners+Pröpper is de grondlegger en instrumentmaker van Opgaven gestuurd werken. Daarbij werkt Partners+Pröpper nauw samen met partners die elk op hun eigen terrein specialisme inbrengen: