Opgaven Gestuurd Werken

Voor iedereen die vooruit wil

Opgaven Gestuurd Werken

Het wordt steeds lastiger in Nederland om de uiteenlopende, vaak complexe en urgente opgaven op te lossen. Dossiers zijn vervlochten, belangen botsen, impasses ontstaan, crises stapelen zich op.

Opgaven Gestuurd Werken is het antwoord! Het is dé methode voor iedereen die vooruit wil en dingen écht wil realiseren. Verschillende (overheids)organisaties werken er al mee en met effect. Doorbraken worden gerealiseerd, gezamenlijke successen bereikt.

Hier vind je alle informatie en ondersteuning om Opgaven Gestuurd Werken succesvol toe te passen in je eigen dagelijkse praktijk. Ook bij complexe vraagstukken en tegenstrijdige belangen.

Waarom OGW?

Het is tijd, de tijd is rijp. Om weer te doen wat we van nature gewend zijn. Om samen het verschil te maken. Het wordt tijd, de tijd dringt. Denk aan het klimaat, natuur en milieu, een economie die bijdraagt aan brede welvaart, een sterke samenleving en een goed functionerend en democratisch openbaar bestuur. We gaan maar door, voor ons gevoel vooruit. Tegelijkertijd hollen we achteruit. De tijd dringt om het tij te keren … Het vraagt tijd, neem de tijd. Neem de tijd om anders te kijken en anders te doen. Neem de tijd om je te verdiepen in opgaven gestuurd werken. Een wezenlijk andere manier van werken: voorbij vluchtige verandering.

Igno Pröpper, de grondlegger van Opgaven Gestuurd werken

Voor wie?

Procesleiders of -begeleiders die concrete werkprocessen begeleiden waarin een team of groep aan een opgave werkt.

Projectleiders en programmamanagers die werken aan meerdere opgaven tegelijkertijd en daarmee aan veel doelen.

Ontwikkelaars, organisatieleiding of organisatieadviseurs die verantwoordelijk zijn voor werkwijzen, werkprocessen en organisatieontwikkeling.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders die op een democratische wijze invulling geven aan maatschappelijke opgaven en een professioneel bestuur.

Studenten bestuurskunde, bedrijfskunde, organisatiewetenschappen die voorop willen lopen en zich willen laten leiden door maatschappelijke opgaven, in plaats van bijzaken.

OGW nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht

Opgaven Gestuurd Werken in het Groene Hart

Opgaven Gestuurd Werken voorziet het Coördinatiebureau Groene Hart van benodigde bestuurlijke innovatie en transitie voor het NOVEX-gebied. De betrokken gemeenten en provincies spreken via de Bestuursovereenkomst NOVI af dat zij opgaven gestuurd en gebiedsgericht samenwerken. Zij zoeken rond concrete gebiedsopgaven actief samenwerking met relevante maatschappelijke partners.

Opgaven gestuurd werken aan een sterke Peelregio

Door innovatie op samenwerken en samenwerken op innovatie versterkt Innovatiehuis De Peel de economische slagkracht van de Peelregio. Opgaven Gestuurd Werken is hiervoor een belangrijke sleutel. Voor alle projectleiders organiseren we een leerwerktraject, de juiste tooling en methodische ondersteuning. Leren en werken gaan hand in hand rond de concrete opgaven voor het Innovatiehuis en de bredere regio.

Opgaven Gestuurd Werken in Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt opgaven gestuurd om de samenwerking buiten en binnen het gemeentebestuur goed vorm te geven.  Vanuit Opgaven Gestuurd Werken bieden we training, begeleiding en inspiratie rond verschillende opgaven, onder meer in de wijken (wijkaanpak), rond jongeren en rond concrete gebiedsopgaven. 

Duurzame economie op bedrijventerreinen

Op meer dan vijftien bedrijventerreinen in Brabant en Zeeland werkt VNO-NCW Co-creatie aan een duurzame economie. We werken opgaven gestuurd aan de inhoudelijke opgaven op bedrijventerreinen én de benodigde samenwerking om deze opgaven te realiseren.

Aan de slag met Opgaven Gestuurd Werken

Het OGW handboek

Dit handboek helpt je om Opgaven Gestuurd Werken succesvol toe te passen in je eigen dagelijkse praktijk. Ook bij complexe vraagstukken en tegenstrijdige belangen. Het boek is de uitkomst van 35 jaar ervaring in de publieke zaak. Aan de hand van tachtig praktijkvoorbeelden, inzichtgevende infographics en praktisch 'gereedschap' laat Igno Pröpper zien dát, waarom en vooral hóe deze methode werkt. Voor iedereen die vooruit wil!

Handboek + OGW Vraagbaak

Een andere werkwijze leer je niet door er veel over te lezen. Maak daarom gebruik van onze OGW-Vraagbaak om tijdens een aantal persoonlijke gesprekken in te gaan op jouw vragen voor gerichte aanwijzingen, bouwstenen en toelichting.

Boek Igno Pröpper als spreker

Igno Pröpper is de grondlegger van Opgaven Gestuurd Werken en auteur van het gelijknamige handboek. Met zijn visionaire inzichten weet hij als geen ander mensen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te (ver)binden.

Opleiding Adviseur Zorg Welzijn

Werk opgaven gestuurd en domeinoverstijgend samen aan complexe problematiek! Deze opleiding verzorgen we samen met SBO en Ront Management consultants.

SPEL Opgaven Gestuurd Werken

Leer spelenderwijs de kern van Opgaven Gestuurd Werken te doorgronden. Wie het meeste maatschappelijke rendement realiseert wint! Voor iedereen die op een actieve manier wil kennismaken met Opgaven Gestuurd Werken.

Quick Scan

Ondersteuning voor organisatieontwikkeling en een gezamenlijke werkwijze. Krijg snel inzicht en een goed advies om op voort te bouwen! Direct resultaat vanuit een frisse blik en ons expertoordeel.

Maak je eigen Co-creatiecirkels

Het team van Opgaven Gestuurd Werken biedt je deze online tool aan. Je kan zoveel co-creatiecirkels maken als je wilt. Deze tool kun je in samenhang met het boek ‘Opgaven Gestuurd Werken’ gebruiken.

Gratis Consult

Stel je vragen over Opgaven Gestuurd Werken in een kort persoonlijk gesprek.  In een twintig-minutengesprek met Bart Litjens verkennen we samen hoe Opgaven Gestuurd Werken jou, je team of organisatie vooruit kan helpen!

Opleiding OGW

Wil je met energie en plezier bijdragen aan opgaven? Samen het verschil maken? Denk je ook soms: ‘Ik wil concrete resultaten, maar mijn omgeving remt en compliceert’? Dan is deze opleiding voor JOU! Het biedt een andere manier van kijken en doen. Baanbrekend samenwerken met energie voor het realiseren van gezamenlijke opgaven.

Masterclass voor bouwmeesters

Realiseren van maatschappelijke opgaven vraagt bouwmeesterschap! Neem het voortouw om deze nieuwe rol binnen jouw organisatie goed te verankeren. Wij begeleiden je naar goed bouwmeesterchap.

Leer-werk plaats

Trainen, werken, leren en veranderen gaan hand in hand in onze leerwerkplaats! Voor iedereen die aan de slag wil met zijn of haar concrete opgaven. Voor iedereen die leren direct wil combineren met doen en realiseren! Aan de slag!

de Proeverij

Maak op een prikkelende manier kennis met Opgaven Gestuurd Werken. Tijdens en beknopt en intensief programma van een dagdeel maak je kennis en ga je vooral ook ‘aan de slag’! Opgaven gestuurd werken is vooral een kwestie van doen: ‘leren door doen!

OGW nieuws

Dr. Igno Pröpper

Igno is de grondlegger van Opgaven gestuurd werken. In 2023 publiceerde hij het baanbrekende handboek Opgaven Gestuurd Werken.

Hij begeleidt een groot aantal teams en organisaties bij het toepassen van een opgaven gestuurde werkwijze. Dat doet hij vanuit Partners+Pröpper en vanuit VNO-NCW Co-creatie samen met ondernemers, overheden en heel veel andere partijen.

Voor denkers en doeners in de publieke zaak.

Schuiven naar boven