Opleiding Opgaven Gestuurd Werken

Opleiding Aan de slag met Opgaven Gestuurd Werken

Met overzicht, inzicht en focus op realiseren

Voor praktische denkers en doeners in de publieke zaak

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je de principes en essentiële werkwijzen van Opgaven Gestuurd Werken praktisch toepast voor je eigen opgaven en dagelijkse praktijk.
 • Op welke manier je veel maatschappelijk rendement realiseert door het smeden van samenwerking en realisatiekracht met allerlei stakeholders. Ook als belangen botsen!
 • Hoe je verkokering en puntsturing doorbreekt door samen te werken aan gezamenlijke opgaven.
 • Op welke manier je praktisch gereedschap, instrumenten en hulpmiddelen voor Opgaven Gestuurd Werken toepast.
 • Hoe je door Opgaven Gestuurd Programmeren samenwerking organiseert op grotere schaal en meerdere opgaven tegelijkertijd.
 • Op welke manier je Opgaven Gestuurd Teamspel en persoonlijke ontwikkeling in dienst stelt van het realiseren van opgaven.
 • Hoe je voorwaarden creëert en organiseert dat de cultuur en structuur van organisaties Opgaven Gestuurd Werken mogelijk maken.

 

Doe mee en ontvang het handboek Opgaven Gestuurd Werken van Igno Pröpper!

 

 

Waarom Opgaven Gestuurd Werken?

Het wordt steeds lastiger om uiteenlopende vaak complexe en urgente opgaven op te lossen. Nederland zit op tal van vlakken vast, zoals het klimaat, de energietransitie, het stikstofdossier, de jeugdzorg, de opvang van vluchtelingen, de toeslagenaffaire, voldoende goede woningen, het bodemdossier in Groningen. Dossiers zijn vervlochten, belangen botsen, impasses ontstaan en crises stapelen zich op. In onze manier van denken, doen en samenwerken is het steeds lastiger om het verschil te maken. En toch kan het! Opgaven Gestuurd Werken is het antwoord.

 

De methode

Opgaven Gestuurd Werken is dé manier om met plezier en focus te bouwen aan een gezamenlijk resultaat bij eenvoudige en complexe opgaven. Opgaven gestuurd werken is een sociaal innovatieve werkwijze met een gemeenschappelijke taal, sociale spelregels en praktisch handelingsrepertoire. Deze werkwijze sluit aan bij wat we als sociale mensen van nature gewend zijn, maar wat we de afgelopen tijd hebben afgeleerd of verdrongen. Opgaven gestuurd Werken is een radicaal andere manier van samenwerken. Het gaat ver voorbij puntsturing waarbij mensen vooral de eigen kant van de zaak (willen) zien en verdedigen. Met Opgaven Gestuurd Werken ben je echt samen bezig om niet tegen maar met elkaar dingen te realiseren, oplossingen te bieden, gemeenschappelijke resultaten te boeken. Ook bij complexe vraagstukken, ook bij tegenstrijdige belangen. Het is dé methode voor iedereen die vooruit wil en het verschil wil maken!

 

Resultaten

Persoonlijke resultaten:

 • Doen waar je goed in bent. Naast vakinhoudelijke inbreng ook andere persoonlijke activiteiten benutten.
 • Plezierig en effectief (samen)werken. Werken aan een opgave, goed teamspel en persoonlijke ontplooiing versterken elkaar.
 • Zicht op resultaat: inspanning loont Voldoening dat de moeite en je inspanning ook wat oplevert. Ontspanning dat processen soepel en snel in plaats van stroperig verlopen.

 

Resultaten voor organisaties:

 • Hoge productiviteit. Meer realiseren.
 • Het zijn van een goede samenwerkingsspeler. Eigen organisatie in dienst van samenwerking.
 • Aantrekkelijke werkgever voor de moderne professional. Een fijne werkomgeving met uitdagend werk.

 

Gehanteerde aanpak

De opleiding bestaat uit een mix van theorie (professionele kennis over opgaven gestuurd werken), voorbeelden uit de praktijk (best practices & lessons learned uit binnen- en buitenland), gereedschap en instrumenten (om concreet mee aan de slag te gaan in jouw praktijk) en persoonlijke ontwikkeling (vaardigheden en competenties om met opgaven gestuurd te werken het verschil te maken). Tijdens de opleiding is er volop gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met vakgenoten zodat je van elkaar kunt leren.

 

Doelgroep

Denk jij dit regelmatig: ‘Ik wil concrete resultaten, maar mijn omgeving remt en compliceert’? Of: ‘Ik wil graag met energie en plezier bijdragen, maar ik word al moe als ik eraan denk hoe stroperig het nu gaat’? Dan is deze opleiding voor JOU! Het biedt een andere manier van kijken en doen. Baanbrekend samenwerken met energie voor het realiseren van gezamenlijke opgaven.

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Procesleiders of -begeleiders die concrete trajecten begeleiden waarin een team of groep professionals aan een opgave werkt.
 • Programmamanagers en projectleiders die tegelijkertijd aan meerdere opgaven werken en dit integraal willen aanpakken.
 • Strategische adviseurs die verantwoordelijk zijn voor organisatieontwikkeling in een veranderende maatschappij.
 • Volksvertegenwoordigers en bestuurders die een doorbraak willen creëren in complexe en urgente opgaven in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Studenten bestuurskunde, bedrijfskunde en organisatiewetenschappen die zich willen ontwikkelen tot een professional die het verschil kan maken in maatschappelijke opgaven die er toe doen.

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je de principes en essentiële werkwijzen van Opgaven Gestuurd Werken praktisch toepast voor je eigen opgaven en dagelijkse praktijk.
 • Op welke manier je veel maatschappelijk rendement realiseert door het smeden van samenwerking en realisatiekracht met allerlei stakeholders. Ook als belangen botsen!
 • Hoe je verkokering en puntsturing doorbreekt door samen te werken aan gezamenlijke opgaven.
 • Op welke manier je praktisch gereedschap, instrumenten en hulpmiddelen voor Opgaven Gestuurd Werken toepast.
 • Hoe je door Opgaven Gestuurd Programmeren samenwerking organiseert op grotere schaal en meerdere opgaven tegelijkertijd.
 • Op welke manier je Opgaven Gestuurd Teamspel en persoonlijke ontwikkeling in dienst stelt van het realiseren van opgaven.
 • Hoe je voorwaarden creëert en organiseert dat de cultuur en structuur van organisaties Opgaven Gestuurd Werken mogelijk maken.

 

Investering voor deelname aan de opleiding

De investering voor deelname aan de 5-daagse opleiding Opgaven Gestuurd Werken bedraagt 3000,- euro (exclusief btw). Dit is inclusief het handboek Opgaven Gestuurd Werken met bewaarset ter waarde van 149,- euro (exclusief btw) en een certificaat van deelname aan de opleiding.

 

Incompany opleiding

Het is mogelijk om deze opleiding incompany op maat met jouw team te volgen. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact op met Partners+Pröpper (ogw@partnersenpropper.nl).

 

 

Programma opleiding

De 5-daagse opleiding Opgaven Gestuurd Werken bestaat uit een vijf modules met diverse docenten:

Module 1 - Opgaven gestuurd werken (12 september 2024)

Introductie opgaven gestuurd werken

 • Wat is opgaven gestuurd werken?
 • Wat is de aanleiding van opgaven gestuurd werken?
 • Waarom is opgaven gestuurd werken van belang en wat bereik je ermee?
 • Paradigma wisseling: hoe anders kijken en anders doen?
 • Hoe kun je onderscheid maken naar verschillende opgaven?
 • Wat zijn de principes van opgaven gestuurd werken?
 • Welke taal en taalafspraken zijn belangrijk voor opgaven gestuurd werken?


Aan de slag met jouw opgaven

 • Hoe pas je opgaven gestuurd werken in de praktijk toe voor je eigen opgaven?
 • Wat is nodig om succesvol opgaven gestuurd te werken?
 • Op welke manier zorg je voor voldoende tijd en toewijding om te (kunnen) doen wat nodig is om de opgave te realiseren?

Module 2 - Concreet ervaren wat opgaven gestuurd werken inhoud (26 september 2024)

Essentiële werkwijzen

 • Hoe kun je zingevende opgaven realiseren en wat vraagt dit van jou en anderen?
 • Op welke manier kun je de opgave ontdekken: wat is nodig en wat vinden mogelijke partners noodzakelijk?
 • Doen wat nodig is: hoe stel je alles in het teken van ‘doen wat nodig is’ om de opgave te realiseren?
 • Organiseren om te kunnen doen wat nodig is: hoe bundel je krachten en organiseer je voldoende realisatiekracht?
 • Op welke manier stel je prioriteiten: op basis van realiseerbaar rendement in plaats van op wensdenken?
 • Hoe kun je leren wat nodig is door je te verplaatsen in het perspectief van de ander?
 • Op welke manier draag je met Opgaven Gestuurd Werken bij aan het grotere geheel?


Spelenderwijs de kern van opgaven gestuurd werken doorgronden: het Opgaven Gestuurd Werken Spel

 • Op welke manier kun je zoveel mogelijk maatschappelijk rendement behalen?
 • Hoe kom je tot een gezamenlijke opgave?
 • Op welke manier sluit je aan op maatschappelijk initiatief en vergroot je bestaande energie?
 • Hoe werk je samen in een team en organiseer je opgaven gestuurd teamspel?
 • Op welke manier leg je zinvolle koppelingen en verbindingen om zoveel mogelijk te realiseren (integraal werken)?
 • Hoe maak je de opgave concreet en kun je al meteen iets realiseren?
 • Op welke manier zet je vaardigheden en werkwijzen effectief in?
 • Hoe neem je een aandeel in de realisatie van de opgave?

Module 3 - Samenwerken aan één opgave (10 oktober 2024)

Samen aan de slag aan met één opgave

 • Hoe pas je essentiële werkwijzen toe voor de realisatie van één opgave?
 • Op welke manier kun je met elkaar zichtbaar bouwen in plaats van eindeloos beschouwen?
 • Hoe ziet het bouwschema van opgaven gestuurd werken eruit en wat kun je ermee?
 • Op welke manier organiseer je opgaven gestuurd teamspel en wat vraagt dit van de teamleden?
 • Hoe kom je tot een goed proces en welke stappen doorloop je voor één opgave?


Het toepassen van gereedschap van opgaven gestuurd werken

 • Wat is het verschil tussen samen bouwen en vergaderen?
 • Hoe pas je het bouwschema toe voor één opgave?
 • Op welke manier maak je de opgave inzichtelijk met co-creatiecirkels?
 • Hoe pas je de prestatieladder voor opgaven gestuurd werken toe in de praktijk?

Module 4 - Samenwerken aan meerdere opgaven tegelijkertijd (7 november 2024)

Samen aan de slag rond heel veel verschillende opgaven

 • Hoe pas je essentiële werkwijzen toe voor de realisatie van meerdere opgaven tegelijkertijd?
 • Wat is het systeem van elementaire doelen en hoe helpt je dit bij het realiseren van opgaven?
 • Hoe geef je invulling aan opgaven gestuurd programmeren en wat levert dit op?
 • Hoe bouw je samen aan een gemeenschappelijke werkwijze en waarom is dit belangrijk?
 • Op welke manier kun je organiseren dat dat de gemeenschappelijke werkwijze goed van de grond kan komen?


Door opgaven gestuurd programmeren bijdragen aan het grotere geheel van alle opgaven

 • Hoe geef je concreet invulling aan de elf processen voor opgaven gestuurd programmeren?
 • Hoe vertaal je beleid in elementaire doelen?
 • Hoe maak je de complexiteit door te werken aan een groot aantal opgaven hanteerbaar?

Module 5 - Formeren van samenwerking (21 november 2024)

Samenwerken door te doen

 • Wat is de grondslag voor samenwerking en hoe formeer je vruchtbare samenwerking?
 • Op welke manier ga je op zoek naar zinvolle verbinding?
 • Hoe verken je het speelveld met relevante actoren?
 • Hoe kom je tot een gemeenschappelijke werkwijze met samenwerkingspartners over organisatiegrenzen heen?


Gezamenlijke evaluatie

 • Wat zijn lessen voor je eigen professionele ontwikkeling?
 • Wat zijn lessen voor het realiseren van jouw opgaven?
 • Wat zijn lessen voor je organisatie? Hoe kun je daaraan bijdragen?
 • Waar ga je concreet mee aan de slag? Wat ga je uitproberen of doen?
 • Wat zijn jouw suggesties en tips aan de andere deelnemers?

 

Docententeam opleiding

De 5-daagse opleiding Opgaven Gestuurd Werken wordt georganiseerd en verzorgd door een ervaren docententeam met affiniteit met complexe en urgente maatschappelijke vraagstukken.

Igno Pröpper is de grondlegger van Opgaven Gestuurd Werken en auteur van het gelijknamige boek (2023). Hij promoveerde in 1989 als bestuurskundige aan de universiteit Twente. Daarna was Igno onder meer werkzaam als hoofddocent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1998 is hij als auteur, onderzoeker en adviseur actief binnen bestuurskundig bureau Partners+Pröpper. Hier levert hij een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en de versterking van het openbaar bestuur. Met zijn visionaire inzichten weet hij als geen ander mensen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te (ver)binden. Zijn boek 'Opgaven Gestuurd Werken' is de uitkomst van 35 jaar ervaring in de publieke zaak. Aan de hand van tachtig praktijkvoorbeelden, inzichtgevende infographics en praktisch 'gereedschap' laat hij zien dát, waarom en vooral hóe deze methode werkt. Andere publicaties van Igno zijn onder meer ‘De aanpak van interactief beleid’ (1999) en ‘Tussen pluche en publiek’ (2005).

 

Frank van Summeren is bestuurskundige en verbonden aan RONT Management Consultants. Hij is ontwikkelaar en organisator van tientallen (internationale) congressen en honderden opleidingen, cursussen, trainingen, excursies en hackathons waar duizenden professionals uit binnen- en buitenland werkzaam in de (semi) publieke sector en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten met als doel om van elkaar te leren en te komen tot een aanpak die werkt en tot het gewenste proces en resultaat leidt. Door netwerken en kennisuitwisseling te stimuleren kan doeltreffend worden samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.
Frank werkte ook nauw samen met Igno Pröpper en Bart Litjens aan allerlei maatschappelijke opgaven voor opdrachtgevers in het openbaar bestuur.

 

Bart Litjens is bestuurskundige en verbonden aan Partners+Pröpper. Met opdrachtgevers en collega’s werkt hij nauw samen rond allerlei maatschappelijke opgaven. Zijn brede ervaring strekt uit van het sociaal domein tot het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen. De afgelopen 23 jaar verrichte Bart een groot aantal rekenkamer- en beleidsonderzoeken. Hij was betrokken bij adviestrajecten en training van volksvertegenwoordigers en professionals in het openbaar bestuur. De laatste jaren werkt hij vooral vanuit de Verenigde Staten waar hij ook woont.

 

Aan de slag met Opgaven Gestuurd Werken

5-daagse opleiding

Data 

12, 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november 2024


Locatie 

Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht

De Social Impact Factory, dé hotspot voor sociaal ondernemerschap.
Een inspirerende omgeving om samen aan de slag te gaan met opgaven gestuurd werken ten behoeve van de oplossing van complexe en urgente maatschappelijke vraagstukken.

Registratie

Registreren is mogelijk tot 6 september 2024

Ik ga er mee akkoord dat ik tot twee werkdagen voor aanvang van de opleiding kosteloos kan annuleren en binnen twee werkdagen voor aanvang van de opleiding 100% van het bedrag verschuldigd ben.

 

 

 

 

Schuiven naar boven