Quick Scan

Quick Scan Opgaven Gestuurd Werken

Snel inzicht en een goed advies om op voort te bouwen!

Wat is de meerwaarde van de Quick Scan Opgaven Gestuurd Werken?

 •  Helder inzicht in de ontwikkelopgave: aan de hand van de ambitie voor de toekomst, de huidige situatie en de weg die al is afgelegd om daar te komen.
 • Een frisse blik van buiten en expertoordeel vanuit methodische expertise en een rijke praktijkervaring.
 • Ondersteuning aan het eigen groeiproces en de organisatieontwikkeling van je organisatie.
 • Een concreet advies (+ presentatie): uitgangspunten, bouwstenen en strategie voor de ontwikkelagenda.
 • Oog voor transitioneel leren: vernieuwen en opbouwen van het gewenste toekomstbeeld

 

“We zijn al een tijdje bezig met opgaven gestuurd werken. Zijn we op de goede weg?”

 

Voor wie is de Quick Scan Opgaven Gestuurd werken?

 • Gemeentesecretaris, algemeen directeur, directie, management team
 • Project- of programmaleider organisatieontwikkeling
 • (Interne) organisatieadviseur
 • Adviseur Personeel en Organisatie

 

“We hebben verschillende beelden bij opgaven gestuurd werken. Dit hebben we niet gedeeld en scherp gesteld. Hoe gaat dat nu precies en welke voorwaarden zijn dan relevant?”

 

Hoe kijken we?

We kijken tegelijkertijd vanuit meerdere lagen:

 • Zingevende betekenis: Waar is het hier echt om te doen? Waar doen we het voor?
 • Professionele betekenis: Hoe bouwen we aan een gemeenschappelijke werkwijze? Hoe borgen we deze werkwijze in het dagelijkse professionele (team)werk?
 • Praktische betekenis: Hoe gaat dat concreet? Hoe verbinden we dit met concrete opgaven om aan te werken?
 • Organisatorische betekenis: Hoe organiseren we dat met elkaar?

 

Hoe gaan we samen aan de slag?

De quick scan is snel, intensief en geeft direct resultaat. Wat ons betreft beslaat de quick scan maximaal twee dagen:  

 • We plannen een dag voor het voeren van een aantal (groeps)gesprekken met een gevarieerde groep sleutelpersonen in de organisatie. 
  • We begeleiden de gesprekken aan de hand van de OGW-scan die helpt bij het ontwikkelen van inzicht en focus. 
  • We bekijken een aantal cruciale stukken die relevant zijn voor de ontwikkeling van de organisatie, werkwijzen en teamrollen. 
 • Presentatie van onze bevindingen en een concreet advies: bij voorkeur al de volgende dag!  

 

 “We willen onze manier van werken en organiseren evalueren. We hebben behoefte aan een ‘fresh up’, geen dikke rapporten en lange trajecten!” 

 

Investering

Uitgaande van een intensief programma van twee dagen en een richtgesprek:  

 • € 4.395 exclusief BTW.  
 • Dit is inclusief 5 handboeken Opgaven Gestuurd Werken van Igno Pröpper ter waarde van € 129 euro (per stuk).  

 

 

Quick Scan

 

 

 

 

 

Schuiven naar boven