Masterclass Bouwmeester

Masterclass Bouwmeester

Realiseren van maatschappelijke opgaven vraagt bouwmeesterschap!

Tijdens de masterclass leer je:

 • een nieuwe wijze van werken doorgronden en toepassen. 
 • snel realiseren van tastbare resultaten met mensen binnen en buiten jouw organisatie. 
 • verdere persoonlijke professionalisering. 
 • pionieren aan een geheel nieuwe rol binnen je organisatie.  
 • bouwen aan inhoud, teamspel en persoonlijke ontplooiing.
 • toepassen van nieuwe gereedschappen om slagvaardig in teams te bouwen.

 

Ik leer hoe je als bouwmeester goeie werkvormen bedenkt om samen te bouwen en niet terug te vallen in onze oude patronen en ‘ja, maar gedrag. Dat geeft een hele andere energie en leidt tot meer resultaten.

 

Opgaven Gestuurd Werken

Opgaven Gestuurd Werken betekent dat alles wat je doet is gericht op het realiseren van concrete (maatschappelijke) opgaven. Effectief teamspel en samenwerking met andere partijen vormen de motor om dat te doen. Opgaven Gestuurd Werken is een samenhangende werkwijze waar inhoud, team en persoon als pijlers onder staan. Inhoudelijk kun je pas succesvol zijn wanneer de samenwerking in het team goed is en ieders talent benut kan worden.  

 

Door deze masterclass zie ik dat de rol van bouwmeester hard nodig is om de juiste mensen rond een opgave te verzamelen en samen te bouwen aan resultaat. 

 

Voor wie is deze masterclass?

De masterclass is bedoeld voor (programma)managers, teamleiders, projectleiders, beleidsmedewerkers, coördinatoren en regisseurs die in teamverband bouwen aan concrete maatschappelijke opgaven.
De inhoud of het onderwerp van de opgave is daarbij niet van belang.
 

De masterclass staat open voor deelnemers uit gemeenten, provincies waterschappen en rijksoverheid en vraagt minimaal een HBO denk- of werkniveau. 

De masterclass Bouwmeester kan ook in company worden verzorgd.

 

"Ik ben nu een aantal maanden aan de slag als bouwmeester en ik gebruik nog steeds het gereedschap en de inzichten uit de masterclass, zoals de co-creatiecirkels en het bouwschema."

 

Waarom een masterclass Bouwmeester?

Het wordt steeds lastiger in Nederland om de uiteenlopende, vaak complexe en urgente opgaven op te lossen. Dossiers zijn vervlochten, belangen botsen, impasses ontstaan, crises stapelen zich op. 

Opgaven Gestuurd Werken is het antwoord! Het is dé werkwijze voor iedereen die vooruit wil en dingen écht wil realiseren. Verschillende (overheids)organisaties werken er al mee en mét effect. Doorbraken worden gerealiseerd, gezamenlijke successen bereikt.  

Onze ervaring is dat het succes afhangt van iemand die in dit samenspel het voortouw neemt, wij noemen deze persoon de bouwmeester. Wij begeleiden je tijdens de masterclass naar goed bouwmeesterschap! 

 

"We hebben nu een groepje van 4 bouwmeesters. Op basis van de masterclass hebben we zelf een train-de-trainer programma ontwikkeld."

 

Bouwmeester: een sleutelrol! 

Essentieel voor Opgaven Gestuurd Werken is ‘zichtbaar samen bouwen’: met elkaar iets maken en ontwerpen. De rol van bouwmeester is belangrijk om een team te helpen bij en voor te gaan in bouwen en constructief samen werken. Hoe doet de bouwmeester dat? 

 

Bouwen aan inhoud:  

 • Focussen op het realiseren van opgaven – telkens weer.  
 • Mensen meenemen in een methodische wijze van werken.  
 • Bijdragen bundelen: alle bouwstenen plaatsen in een gemeenschappelijk bouwwerk.  
 • Zichtbaar bouwen zodat resultaten zichtbaar zijn.  

 

Bouwen aan teamspel:  

 • Motiveren en inspireren om een goede bijdrage te leveren. 
 • Smeden van coproductie.  
 • Overbruggen van verschillen in taal, expertise en belangen.  
 • Registreren van ieders bijdrage en vertalen in waardevolle bouwstenen.  
 • Bijdragen aan een plezierige en creatieve werksfeer. 
 • Passende werkvormen kiezen: bouwen in plaats van vergaderen.  
 • Gericht voortbouwen op elkaar. 

 

Bouwen aan persoonlijke ontplooiing:  

 • Persoonlijke energie geleiden in dienst van gezamenlijk bouwen.  
 • Personen in stelling brengen vanuit hun expertise en ervaring.  
 • Oog hebben voor verborgen talenten en deze benutten.  
 • Uitproberen en leren. 

 

 

Inhoud masterclass

Bouwmeester is een vak apart! In de masterclass leer je de benodigde werkwijzen, vaardigheden en gereedschappen te doorgronden. Je past deze concreet toe op jouw opgave.  

1. Leidinggeven aan het bouwproces van maatschappelijke opgaven met behulp van drie principes:  

 • Focussen op het realiseren van de opgave.  
 • Bouwen en samenwerken.  
 • Vereenvoudigen en gemeenschappelijk maken.  

 

2. Faciliteren van teams in werkplaatsen:  

 • Toepassen van de essentiële stappen in het bouwproces. Kunnen variëren in de volgtijdelijkheid van de stappen.  
 • Overzicht geven op de relevante bouwstenen, de plaats binnen het totale bouwwerk en de voortgang.  
 • Inzicht bieden in de samenhang tussen de bouwstenen: wijzigingen in het ene onderdeel werken door op het andere onderdeel.  
 • In samenhang bouwen aan de zaak, het team en de persoon.  

 

3. Organiseren van het bouwproces: creatieve werkvormen, instructies, taakverdeling en coördinatie.  

4. Toepassen van gesprekstechnieken voor constructief teamspel.  

5. Zichtbaar bouwen. Resultaten zichtbaar maken. Je maakt gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde applicatie.  

6. Ontwikkelen en verdiepen van de benodigde competenties van de bouwmeester.  

7. Borgen van de werkwijze in de organisatie.

 

In mijn rol als bouwmeester krijg ik veel meer voor elkaar en dat geeft mij, maar ook mijn team veel energie.

 

Opzet en programma masterclass

De masterclass geven we vorm als leerwerkplaats. Je werkt concreet aan jouw eigen opgave. De groepsomvang is maximaal 8 personen. De masterclass omvat drie gemeenschappelijke dagen, een dagdeel persoonlijke coaching en een persoonlijk dagdeel voor de certificering. In grote lijnen is het verloop als volgt: 

 

1 Persoonlijke intake. Inventariseren van jouw leervragen, indienen van jouw eigen opgave als casus, inzicht in een talentenanalyse: inzicht in jouw drijfveren en talenten. 

 

2 Twee losse of aaneengesloten dagen – in overleg en naar wens van de opdrachtgever bepalen we dit nader. 

 

3 Zelfstandig aan de slag met jouw eigen casus aan de hand van opdrachten: leren door toepassen.  

 

4 Een dagdeel persoonlijke ‘coaching on the job’. Jouw trainer komt ‘op bezoek’ bij jouw eigen organisatie.
Je faciliteert een werkplaats met een bouwteam. We zien je aan het werk en je krijgt direct feedback en advies.
De leden van dit bouwteam reflecteren ook op het bouwproces.
 

 

5 De trainers zijn ook buiten de contactdagen beschikbaar voor online begeleiding. 

 

 6 Een dag die speciaal wordt ingericht op basis van de praktijkervaringen van de deelnemers. 

 

7 Proeve van bekwaamheid. Beoordeling van jouw kennis en vaardigheden om als Bouwmeester te opereren.
Bij positief resultaat ontvang je het Certificaat Bouwmeester ©. Jouw naam wordt toegevoegd aan het online register van gecertificeerde Bouwmeesters ©.
 

 

 

Praktische informatie

Duur

De masterclass omvat drie gemeenschappelijke dagen, een dagdeel persoonlijke coaching en een persoonlijk dagdeel voor de certificering.

 

Groepsomvang

We werken met groepen van maximaal 8 personen.

 

Locatie

Naar wens en in overleg:

 • Incompany bij jouw organisatie.
 • Op één van onze locaties in Vught of Noordwijk.
 • Op een externe locatie.

 

We waren al 2 jaar met elkaar in het gebied aan het praten vanuit verschillende afdelingen met allerlei stakeholders. Ik heb de masterclass meteen toegepast op deze casus en dat leidde direct tot voortgang en concrete resultaten. Een grijs en onaantrekkelijk bedrijventerrein is nu groen en er is ruimte voor water. Er wandelen en fietsen mensen, je ziet meer vogels en insecten, een verschil van dag en nacht.

 

Investering 

Uitgaande van een Incompany aanbod:

 • Tot 8 personen en één begeleider -4 dagen:
  € 13.195 exclusief BTW - inclusief 8 handboeken Opgaven Gestuurd Werken (luxe bewaarset) ter waarde van 149,- euro (exclusief btw)

 

Wil je meer weten over de Masterclass, of over Opgaven Gestuurd Werken? Neem dan contact op met Partners+Pröpper (ogw@partnersenpropper.nl) of vul het formulier hiernaast in.

Masterclass Bouwmeester

 

 

 

 

 

Schuiven naar boven