Leerwerkplaatsen

Leerwerkplaats Opgaven Gestuurd Werken

Trainen, werken, leren en veranderen gaan hand in hand!

Tijdens deze leerwerkplaats leer je:

Zo veel mogelijk maatschappelijke impact te realiseren. Wat zien we dan?

Voor de samenleving

 • Betekenisvolle resultaten voor de samenleving: met veel partijen samenwerken aan gezamenlijke opgaven. Meedoen én bijdragen vanuit gezamenlijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

 

Voor je eigen organisatie

 • Vanuit het team gezamenlijke professionaliteit opbouwen in het kader van teambuilding.
 • Innovatie op samenwerken en samenwerken op innovatie.

 

Voor de deelnemers

 • Het doorgronden en toepassen van een nieuwe wijze van werken.
 • Leren werken met nieuw gereedschap en instrumenten voor slagvaardig teamspel.
 • Snel realiseren van tastbare resultaten en samenwerken door organisatiegrenzen heen.
 • Verdere persoonlijke professionalisering.

 

“We staan voor een pittige opgave en we wisten niet goed hoe we dat moesten aanpakken.
Door vandaag ieders talent te bevragen hebben we er denk ik het maximale uitgehaald. Iedereen voelde zich gezien en dat motiveerde!”

 

Opgaven Gestuurd Werken

Opgaven gestuurd werken betekent dat alles wat je doet is gericht op het realiseren van concrete (maatschappelijke) opgaven! Effectief teamspel en samenwerking met andere partijen vormen de motor om dat te doen. Partners+Pröpper is de grondlegger en instrumentmaker van deze werkwijze.

Opgaven gestuurd werken is een samenhangende werkwijze waar zaak, team en persoon als pijlers onder staan. Op zakelijk niveau kun je immers pas succesvol zijn wanneer de samenwerking in het team goed is en ieders talent benut kan worden. Hiermee komt persoonlijke ontwikkeling en teamdynamiek in het perspectief van de zaak te staan. Onze ervaring is dat deze vaak als “soft” ervaren onderwerpen in onze leerwerkplaats harde betekenis krijgen en effectief worden ingezet voor het realiseren van opgaven.

In een leerwerkplaats gaan we aan de slag met een team voor een opgave en we faciliteren de realisatie. Hiermee kost de leerwerkplaats geen extra tijd, wordt de realisatie van de opgave effectiever en ondergaat het team een gezamenlijk leerproces. Dit komt de sfeer en motivatie ten goede!

 

"Onze opgave was letterlijk de oefenstof in onze training, daarmee leerden we niet alleen erg veel, maar boekten we meteen vooruitgang."

 

"Door de persoonlijke ontwikkelingsafspraken direct te koppelen
aan onze uitdaging groeide ons team.”

Voor wie is de leerwerkplaats?

Voor iedereen die aan de slag wil met concrete opgaven.

Voor iedereen die leren direct wil combineren met doen en realiseren! Aan de slag!

 

Programma (twee varianten)

We gaan in de leerwerkplaats uit van vier basisprincipes:

 1. Integrale methodiek gericht op de Zaak, het Team en de Persoon.
 2. Aan de slag met een concrete opgave: leren en werken met direct zichtbare resultaten.
 3. Intensieve training en verankering van effectief teamspel.
 4. Duurzame verankering door persoonlijke ontwikkeling.

De leerwerkplaats is gericht op het verkennen, ontwerpen en zoveel mogelijk meteen (al iets) realiseren van jouw opgaven.

De formulering van deze opgaven bepalen we vooraf in samenspel met de opdrachtgever en kan ook gaandeweg het traject verder worden gepreciseerd.

We bieden de werkplaatsen in twee varianten:

 

In beide varianten van de werkplaats maak je kennis met opgaven gestuurd werken – maar met een ander doel en vanuit een andere balans.

 

“Aan de hand van verschillende werkwijzen konden we onze opgave professioneel aanpakken. Hier kunnen we op verder!”

"Als we niet wisten hoe we verder moesten, werd gekeken naar welk talent we nodig hadden om een doorbraak te krijgen. Degene die dat talent had, leverde vervolgens ook de doorbraak. Dat was een fantastische ervaring."

 

 

Praktische informatie

Duur

Leerwerkplaats
Brede Kennismaking

Leerwerkplaats Verdieping

  Duur:3 dagen

5 dagen

Opbouw:

Start: 2 aaneengesloten dagen

Nadien: verspreid 2 dagdelen

Start: 2 aaneengeslotendagen

Nadien: 2 aan-eengesloten dagen

Nadien: 1 trainingsdag

Start en eindtijd:

Dag: 9.00 tot 16.00 uur


Dagdeel: 9.30 uur – 12.uur of 13.00 tot 16.00.

Dag: 9.00 tot 16.00 uur

Dagdeel: 9.30 uur – 12.uur of 13.00 tot 16.00.

Groepsomvang

 • Tot circa 10 personen met één begeleider.
 • Tot circa 15 personen met twee begeleiders.

"We hebben allemaal wel eens iets geleerd over feedback geven, maar nu zagen we de directe relatie met de voortgang en werd het minder persoonlijk ervaren.
We gingen echt kijken hoe het dan wel kan."

Locatie

Naar wens en in overleg:

 • Incompany bij jouw organisatie.
 • Op één van onze locaties in Vught of Noordwijk.
 • Op een externe locatie.

"Mooi inzicht om persoonlijke ontwikkeling direct te koppelen aan het resultaat wat we moeten bereiken en ook hoe je dat doet."

 

Investering 

Leerwerkplaats Brede kennismaking.
Uitgaande van een Incompany aanbod:

 • Tot 10 personen en één begeleider:
  € 10.490 exclusief BTW - inclusief 10 handboeken Opgaven Gestuurd Werken met luxe bewaarset ter waarde van 149,- euro (exclusief btw).

 

Leerwerkplaats Verdieping.
Uitgaande van een Incompany aanbod:

 • Tot 10 personen en 2 begeleiders:
  € 16.490 exclusief BTW - inclusief 10 handboeken Opgaven Gestuurd Werken met luxe bewaarsetter waarde van 149,- euro (exclusief btw).

LEERWERKPLAATS Opgaven Gestuurd Werken

 

 

 

 

 

Schuiven naar boven